Omschrijving van Donacom

Donacom bevat glucosaminenatriumsulfaatchloride. Deze stof behoort tot een groep geneesmiddelen die niet-steroïdale anti-ontstekings- en anti-reumatische middelen wordt genoemd.

Donacom wordt gebruikt voor het verlichten van symptomen van milde tot matige osteoartritis van de knie (slijtage van het kraakbeen van het kniegewricht).

Indicatie

Klinisch onderzoek heeft aangetoond dat glucosamine lichte tot matige kniepijn bij artrose kan verlichten. Gewoonlijk merkt u het effect na enkele weken behandeling. Als er na 2 tot 3 maanden gebruik nog geen verbetering is van de symptomen, kunt u overwegen om de behandeling met glucosamine stop te zetten.

Gebruik van Donacom

Volwassenen, inclusief bejaarden
De dosis is de inhoud van één zakje (1178 mg glucosamine) per dag, bij voorkeur tijdens de maaltijd. Los het poeder uit het zakje op in een glas water (250 ml) en drink het op.

Glucosamine wordt niet gebruikt voor het behandelen van acute pijnlijke symptomen. Verlichting van symptomen (met name pijnverlichting) kan soms pas na een behandeling van een aantal weken of zelfs langer worden ondervonden. Wanneer er na 2-3 maanden geen verlichting van de symptomen wordt opgemerkt, moet opnieuw beoordeeld worden of verdere behandeling met glucosamine zinvol is.

Kinderen en adolescenten
Donacom mag niet gebruikt worden bij kinderen en adolescenten jonger dan 18 jaar.

Ingrediënten Donacom

- Eén zakje bevat 1178 mg van het werkzame bestanddeel glucosamine (als 1884 mg glucosaminesulfaatnatriumchloride, overeenkomend met 1500 mg glucosaminesulfaat).

- De andere bestanddelen zijn: aspartaam (E951), macrogol 4000, watervrij citroenzuur en sorbitol (E420).

Bijwerkingen van Donacom

Zoals alle geneesmiddelen kan Donacom bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

De volgende bijwerkingen zijn gemeld:

Vaak:
• hoofdpijn
• slaperigheid
• dyspepsie (problemen met de spijsvertering)
• buikpijn
• diarree
• constipatie (harde ontlasting die de stoelgang bemoeilijkt)
• misselijkheid.

Soms:
• huiduitslag
• jeuk
• erytheem (vlekkerige ontsteking van de huid).
Zeer zelden voorkomende bijwerkingen (treden op bij minder dan 1 van elke 10 000 patiënten):
• hypercholesterolemie (verhoogde cholesterolspiegels in het bloed).

Andere bijwerkingen:
• maagpijn
• vermoeidheid (zwakte)
• depressieve stemming
• vertigo (invalide makend gevoel van onvastheid)
• allergische reacties
• gezichtsstoornissen (problemen met uw gezichtsvermogen)
• myocardinfarct (hartaanval)
• perifeer oedeem (vocht vasthouden in de ledematen).

Waarschuwing

Neem Donacom niet in:
• als u allergisch (overgevoelig) bent voor glucosamine of voor één van de andere bestanddelen van Donacom
• als u allergisch bent voor schaaldieren, daar glucosamine wordt gemaakt van schaaldieren.

Zwangerschap en borstvoeding
Donacom mag niet worden gebruikt tijdens de zwangerschap.
Het gebruik van Donacom tijdens het geven van borstvoeding wordt afgeraden.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Er zijn geen belangrijke effecten op het centrale zenuwstelsel of motorische systeem bekend. Het is raadzaam voorzichtig te zijn wanneer u hoofdpijn, slaperigheid, vermoeidheid, duizeligheid of problemen met het gezichtsvermogen ondervindt.
Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Indien er bijwerkingen optreden, neem meteen contact op met uw huisarts.
Donacom 30 zakjes
€ 16,20

Donacom kopen

Je kan Donacom van het merk Meda Pharma, geproduceerd door MEDA PHARMA , bestellen in België bij FARMALINE via de volgende categorie:
Geneesmiddelen > Spieren & Gewrichten & Kneuzingen > Orale inname