Indicatie

Symptomatische behandeling van:

A. Chronische bronchitis (COPD): om het gevaar voor opstoten en de ernst ervan te verminderen.

B. Mucoviscidose (taaislijmziekte).

C. Acute aandoeningen van de luchtwegen: voor het vloeibaar maken van etterige en taaie slijmen die bij aandoeningen van de ademhalingswegen worden gevormd.

D. De behandeling van een paracetamolvergiftiging.

Gebruik van Acetylcysteine Mylan 600mg

A. Chronische bronchitis (COPD)
- Vanaf 7 jaar: 1 zakje per dag.

B. Mucoviscidose Vanaf 6 jaar
- 1 zakje per dag.

C. Acute aandoeningen van de luchtwegen
- Vanaf 7 jaar: 1 zakje per dag. 

D. Behandeling van een plotse paracetamolvergiftiging
- Deze vergiftiging kan optreden als gevolg van het gebruik van te grote hoeveelheden paracetamol (een pijnstillend en koortswerend geneesmiddel).

Voor de bestrijding van de schadelijke effecten van een vergiftiging met paracetamol worden grote hoeveelheden Acetylcysteine Mylan toegediend.

Manier van toedienen
De vereiste hoeveelheid in een half glas water of een andere niet-alcoholische drank (b.v. melk, fruitsap) oplossen. Op die manier verkrijgt men een bereiding met een aangename smaak die als dusdanig kan worden ingenomen.

Gedeeltelijk gebruikte zakjes mogen tot een volgende inname worden bewaard (het is raadzaam het overige deel binnen de 24 uur te gebruiken). Oplossingen moeten evenwel onmiddellijk worden gebruikt.

Duur van de behandeling
Uw arts zal u vertellen hoe lang u Acetylcysteine Mylan moet gebruiken. De duur van de behandeling kan van enkele weken, meerdere maanden tot levenslang gaan en kan worden onderbroken door perioden zonder behandeling waarvan de duur afhankelijk is van uw algemene toestand.

Ingrediënten Acetylcysteine Mylan 600mg

Acetylcysteïne 600mg/zakje granulaat.

Bijwerkingen van Acetylcysteine Mylan 600mg

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Het percentage van de gevallen waarbij een bepaald ongewenst effect mogelijk is, is hierna weergegeven: Zeer vaak: ≥ 1/10; vaak: ≥1/100, < 1/10; soms: ≥ 1/1000, < 1/100; zelden: ≥ 1/10000, < 1/1000; zeer zelden: < 1/10000.

Maagdarmstelselaandoeningen:
 • Vaak: misselijkheid.
 • Soms: ontsteking van het mondslijmvlies (stomatitis).
 • Zelden: braken.
 • Zeer zelden: diarree.
Huid- en onderhuidaandoeningen:
 • Soms: netelroos (urticaria).
 • Zelden: huiduitslag (rash).
Ademhalingsstelselaandoeningen:
 • Soms: overvloedige slijmafscheiding uit de luchtwegen (bronchorroe) en neusloop (rhinorroe).
 • Zeer zelden: vernauwing van de luchtwegen (bronchospasme).
Immuunsysteemaandoeningen:
 • Zeer zelden: overgevoeligheidsreactie. Mogelijke allergische reacties zoals jeuk, netelroos, huiduitslag met roodheid van de huid (erythemateuze rash), vochtophoping (oedeem) in het aangezicht.
Evenwichtsorgaan- en ooraandoeningen:
 • Zeer zelden: duizeligheid.
Hartaandoeningen:
 • Zeer zelden: versnelde hartwerking (tachycardie).
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Waarschuwing

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Hoewel tot dusver nooit bijwerkingen tijdens de zwangerschap werden beschreven, is voorzichtigheid geboden bij gebruik van dit product tijdens de zwangerschap.

Bij gebrek aan beschikbare gegevens is voorzichtigheid geboden bij gebruik van dit product tijdens het geven van borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Er bestaan geen gegevens die erop wijzen dat dit geneesmiddel de aandacht of het reactievermogen kan wijzigen.

Acetylcysteine Mylan bevat:
- Sorbitol. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
- Aspartaam. Bevat een bron van fenylalanine. Kan schadelijk zijn voor mensen met fenylketonurie.

OK

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Indien er bijwerkingen optreden, neem meteen contact op met uw huisarts.
€ 11,40
€ 10,26
Product niet verkrijgbaar

Acetylcysteine Mylan 600mg kopen

Je kan Acetylcysteine Mylan 600mg van het merk Mylan, geproduceerd door MYLAN , bestellen in België bij FARMALINE via de verzameling DocAcetyl of via de volgende categorie:
Geneesmiddelen > Hoest > Diepzittende Hoest > Zakjes / Bruistabletten