Omschrijving van Cetirizine Teva 10mg

Generiek van Zyrtec

Indicatie

Bij volwassenen en kinderen van 6 jaar en ouder:

- voor de verlichting van hooikoorts en niet-seizoensgebonden allergieën (lopende, jeukende en verstopte neus, jeukende, rode en waterige ogen)

- voor de verlichting van een verheven en jeukende rode huid (urticaria ook bekend als netelroos).

Gebruik van Cetirizine Teva 10mg

Volw. : 10mg, 1 x per dag, ‘s avonds of 5mg, 2 x per dag
Kind 6 < 12j. : idem volw.
Kind 3 < 6j. : 5mg, 1 x per dag, ‘s avonds of 2.5mg, 2 x per dag
Kind 0 < 3j. : niet geschikt!

Steeds in te nemen voor de maaltijd!

De aangegeven dosis NIET overschrijden!

Ingrediënten Cetirizine Teva 10mg

- De werkzame stof in dit middel is cetirizine dihydrochloride 10 mg (ook bekend als cetirizine hydrochloride). 

- De andere stoffen in dit middel zijn microkristallijne cellulose, lactosemonohydraat, watervrij colloïdaal siliciumdioxide, magnesiumstearaat (E572), hypromellose (E464), macrogol, titaniumdioxide (E171) en polydextrose.

Bijwerkingen van Cetirizine Teva 10mg

- Bloed- en lymfestelselaandoeningen:
zeer zelden: trombocytopenie (laag aantal bloedplaatjes)

- Lichaam als geheel:
vaak: vermoeidheid (zich uitgeput voelen)

- Hartaandoeningen:
zelden: tachycardie (te snelle hartslag)

- Oogaandoeningen:
zeer zelden: accommodatiestoornis (problemen om te focussen), wazig zicht, oculogyrisch effect (ongecontroleerde cirkelvormige oogbewegingen)

- Maagdarmstelselaandoeningen:
vaak: droge mond, misselijkheid, diarree (slappe stoelgang)
soms: buikpijn

- Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen:
soms: asthenie (gevoel van zwakte), malaise (algemeen gevoel van ziek-zijn)
zelden: oedeem (zwelling)

- Immuunsysteemaandoeningen:
zelden: allergische reacties
zeer zelden: ernstige allergische reacties

- Lever- en galaandoeningen:
zelden: abnormale leverfunctie (veranderingen van leverfunctietesten)

- Onderzoeken:
zelden: gewichtstoename

- Zenuwstelselaandoeningen:
vaak: duizeligheid, hoofdpijn
soms: paresthesie (abnormale gevoelens van de huid)
zelden: convulsies (stuipen)
zeer zelden: bewegingsstoornissen, syncope (flauwvallen), tremor (bevingen), dysgeusie (smaakstoornissen)
niet bekend: amnesie (geheugenverlies), geheugenstoornissen

- Psychische stoornissen:
vaak: somnolentie (slaperigheid)
soms: agitatie (opgewondenheid)
zelden: agressie, verwardheid, depressie (zich neerslachtig voelen), hallucinaties, insomnia (slapeloosheid)
zeer zelden: tics (spierspasmen)

- Nier- en urinewegaandoeningen:
zeer zelden: afwijkende urinelozing 

- Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen:
vaak: faryngitis (keelpijn), rhinitis (neusloop)

- Huid- en onderhuidaandoeningen:
soms: pruritus (jeuk), rash (huiduitslag)
zelden: urticaria (netelroos)
zeer zelden: angioneurotisch oedeem (zwelling), huidontsteking (erythema fixatum)

Waarschuwing

Zwangerschap: te mijden, zeker de eerste 3 maanden!

Lactatie: te mijden!

Autorijden: OK, doch toch opletten omwille van de mogelijke slaperigheid

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Indien er bijwerkingen optreden, neem meteen contact op met uw huisarts.
€ 3,33
€ 2,93
Product niet verkrijgbaar

Cetirizine Teva 10mg kopen

Je kan Cetirizine Teva 10mg van het merk Teva, geproduceerd door TEVA PHARMA BELGIUM , bestellen in België bij FARMALINE via de verzameling Cetirizine of via de volgende categorie:
Geneesmiddelen > Allergie > Algemeen