Indicatie

Cetirizine Mylan is een geneesmiddel tegen allergie.

Bij volwassenen en kinderen van 6 jaar en ouder is Cetirizine Mylan geïndiceerd

- voor de verlichting van neus- en oogsymptomen van seizoen- en niet-seizoengebonden allergische rinitis.

- voor de verlichting van chronische netelroos (chronische idiopathische urticaria).

Gebruik van Cetirizine Mylan 10mg

Volwassenen en adolescenten ouder dan 12 jaar: 10 mg eenmaal per dag als 1 tablet.

Kinderen van 6 tot 12 jaar: 5 mg tweemaal per dag als een halve tablet tweemaal per dag.

Patiënten met matige tot ernstige nierinsufficiëntie: De aanbevolen dosering bij patiënten met een matige nierinsufficiëntie is 5 mg eenmaal per dag.

Ingrediënten Cetirizine Mylan 10mg

- De werkzame stof in Cetirizine Mylan is cetirizinedihydrochloride. Een filmomhulde tablet bevat 10 mg cetirizinedihydrochloride.

- De andere stoffen in dit middel zijn lactosemonohydraat, vooraf gegelatiniseerd maiszetmeel, povidon, magnesiumstearaat, hydroxypropylmethylcellulose (E464), macrogol, titaandioxide (E171) en talk.

Bijwerkingen van Cetirizine Mylan 10mg

- Bloed- en lymfestelselaandoeningen:
zeer zelden: trombocytopenie (laag aantal bloedplaatjes)

- Het lichaam in zijn geheel:
vaak: vermoeidheid

- Hartaandoeningen:
zelden: tachycardie (snelle hartslag)

- Oogaandoeningen:
zeer zelden: accommodatiestoornis, wazig zicht, oculogyratie (ongecontroleerde cirkelvormige bewegingen van de ogen)

- Maag-darmstelselaandoeningen:
vaak: droge mond, nausea, diarree
soms: buikpijn

- Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen:
soms: asthenie (extreme vermoeidheid), malaise
zelden: oedeem (zwelling)

- Immuunsysteemaandoeningen:
zelden: allergische reacties, soms ernstig (zeer zelden)

- Lever- en galaandoeningen:
zelden: abnormale leverfunctie

- Onderzoeken:
zelden: gewichtstoename

- Zenuwstelselaandoeningen:
vaak: duizeligheid, hoofdpijn
soms: paresthesie (abnormale gevoelens van de huid)
zelden: stuipen, bewegingsstoornissen
zeer zelden: syncope, beving, dysgeusie (verstoorde smaak)
niet bekend: geheugenverlies, geheugenstoornis

- Psychische stoornissen:
vaak: slaperigheid
soms: agitatie
zelden: agressie, verwardheid, depressie, hallucinatie, insomnia
zeer zelden: tic

- Nier- en urinewegaandoeningen:
zeer zelden: abnormale eliminatie van urine

- Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen:
vaak: keelontsteking, neusontsteking

- Huid- en onderhuidaandoeningen:
soms: pruritus, rash
zelden: urticaria
zeer zelden: oedeem, gefixeerde medicamenteuze huiduitslag

Waarschuwing

Zwangerschap: te mijden, zeker de eerste 3 maanden!

Lactatie: te mijden!

Autorijden: OK, doch toch opletten omwille van de mogelijke slaperigheid

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Indien er bijwerkingen optreden, neem meteen contact op met uw huisarts.
€ 18,07
€ 16,26

Cetirizine Mylan 10mg kopen

Je kan Cetirizine Mylan 10mg van het merk Mylan, geproduceerd door MYLAN , bestellen in België bij FARMALINE via de verzameling Cetirizine of via de volgende categorie:
Geneesmiddelen > Allergie > Algemeen