€ 7,80
€ 6,71
Bijsluiter van Asaflow 80mg 112 tabletten

Indicatie

Asaflow is aangewezen om bepaalde aandoeningen van het hart en de bloedvaten te behandelen of te voorkomen:

1. Snelle (acute) behandeling van:
een hartaanval,
een onstabiele hartkramp (angina pectoris), 
sommige heelkundige ingrepen aan de slagaders van het hart.

2. Preventie: 

voorkomen van bepaalde hart- en vaataandoeningen, zoals een hartaanval, bij patiënten die nog geen problemen aan het hart of de bloedvaten gehad hebben maar die bepaalde risciofactoren vertonen (primaire preventie), zoals:

- ernstige vormen van aderverkalking in de familie,
- suikerziekte,
- jicht, - hoge bloeddruk,
- vetstoornissen van het bloed.

voorkomen van bepaalde hart- en vaataandoeningen bij patiënten die reeds problemen aan het hart of de bloedvaten gehad hebben (secundaire preventie), zoals:

- hartaanval,
- hartkramp (angina pectoris),
- sommige voorvallen ter hoogte van de bloedvaten in de hersenen,
- pijn in de bloedvaten van de ledematen.

Gebruik van Asaflow 80mg

1. Snelle (acute) behandeling:
Startdosis van 2 tot 3 tabletten van 160 mg per dag, gevolgd door 1 tot 2 tabletten van 160 mg per dag gedurende enkele weken.

Daarna zal overgegaan worden tot de secundaire preventie.

2. Preventie: 
Primaire preventie: bij risicopatiënten (bv: patiënten met suikerziekte): 1 tablet van 80 mg tot 1 tablet van 160 mg per dag.

Secundaire preventie: 1 tablet van 80 mg tot 1 tablet van 160 mg per dag.

Neem Asaflow in zonder erop te kauwen met een beetje water.

Ingrediënten Asaflow 80mg

- De werkzame stof in Asaflow is acetylsalicylzuur.

- De andere stoffen in Asaflow zijn: maïszetmeel. De omhulling bevat een copolymeer van methylacrylaatzuur en ethylacrylaat (1:1) 30% dispersie, propyleenglycol, talk en simethicone emulsie (polymethylsiloxane, methylcellulose, sorbinezuur).

Bijwerkingen van Asaflow 80mg

Maagdarmstelselaandoeningen:
• Vaak: misselijkheid, buikpijn, braken, diarree
• Soms: maag- of darmzweer, bloedverlies in de ontlasting, bloedbraken
• Zelden: ernstige maagdarmbloeding, doorboring van maagdarmkanaal
• Zeer zelden: ontsteking van het mondslijmvlies of de slokdarm, andere maagdarmaandoeningen 

Bloed- en lymfestelselaandoeningen:
• Vaak: bloedverlies langs neus of het tandvlees, verhoogd bloedverlies tijdens de maandstonden, bloeduitstortingen
• Soms: verborgen bloedverlies
• Zelden: bloedarmoede bij langdurig gebruik, vernietiging van bloedlichaampjes (hemolyse) bij patiënten met glucose-6-fosfaatdehydrogenasedeficiëntie (aangeboren ziekte met een enzymetekort)
• Zeer zelden: stoornissen in het bloedbeeld bij hoge dosissen 

Immuunsysteemaandoeningen:
Soms: ernstige allergische reacties met shock en bewustzijnverlies 

Endocriene aandoeningen:
• Zelden: te lage suikerspiegel 

Zenuwstelselaandoeningen:
• Vaak: hoofdpijn, slapeloosheid
• Soms: duizeligheid, slaperigheid
• Zelden: hersenbloeding

Evenwichtsorgaan –en ooraandoeningen:
• Soms: oorsuizen
• Zelden: hardhorigheid Deze kunnen te wijten zijn aan de inname van een te hoge dosis. Raadpleeg uw arts. 

Ademhalingsstelselaandoeningen:
• Vaak: verkramping van de luchtpijptakken (bronchospasme) bij astmatische patiënten 

Lever- en galaandoeningen:
• Zelden: stoornissen in de leverfunctie
• Zeer zelden: milde, omkeerbare leverontsteking bij aanwezigheid van virusinfecties 

Huid- en onderhuidaandoeningen:
• Soms: overgevoeligheidsreacties (netelroos en opzwellen van het gezicht). Personen die allergisch zijn aan andere pijnstillende ontstekingsremmers (NSAID’s) kunnen dezelfde bijwerkingen ondervinden met Asaflow en omgekeerd.
• Zeer zelden: ernstige allergische reacties

Waarschuwing

Wanneer Asaflow niet gebruiken
U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten.
als u allergisch (overgevoelig) bent voor andere pijnstillende ontstekingsremmers of voor tartrazine (een kleurstof),
als u momenteel een maag- of darmzweer heeft,
als u een stoornis in de bloedstolling heeft,
als u een verhoogd risico op bloedverlies heeft,
als u een ernstig verminderde werking van de leverfunctie heeft,
als u een ernstig verminderde werking van de nierfunctie heeft.

- Gelijktijdige inname van Asaflow met alcohol kan maagproblemen veroorzaken.

Zwangerschap en borstvoeding
Het gebruik van Asaflow is afgeraden tijdens de zwangerschap en bij het geven borstvoeding.

Als u Asaflow gebruikt op het einde van de zwangerschap kan dit de weeën verlengen, de bevalling vertragen en gevaarlijk zijn voor het ongeboren kind. Bovendien vergroot Asaflow ook het risico op bloedingen na bevalling.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Asaflow heeft geen of weinig invloed op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te bedienen.
Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Indien er bijwerkingen optreden, neem meteen contact op met uw huisarts.
€ 7,80
€ 6,71

Asaflow 80mg kopen

Je kan Asaflow 80mg van het merk Takeda, geproduceerd door TAKEDA BELGIUM , bestellen in België bij FARMALINE via de verzameling Asaflow of via de volgende categorie:
Geneesmiddelen > Hart & Bloedvaten > Bloedverdunners