€ 32,99
€ 31,34
Product niet verkrijgbaar
Bijsluiter van Alli 60mg 42 capsules

Omschrijving van Alli 60mg

De afslankpil Alli wordt gebruikt om gewicht te verliezen, voor volwassenen van 18 jaar of ouder die aan overgewicht lijden en een Body Mass Index (BMI) hebben van 28 of hoger. Alli moet gebruikt worden in combinatie met een dieet met verminderde calorie- en vetinname.

Alli is geen magische afvalpil. Het is een gewichtsverliescapsule met een ondersteuningsprogramma waarvan het klinisch is bewezen dat het helpt bij het verliezen van 50% meer gewicht vergeleken met diëten alleen.

Indicatie

Met behulp van onderstaande tabel kunt u bepalen of u lijdt aan overgewicht en of Alli voor u het juiste middel is. Zoek in de tabel uw lichaamslengte. Weegt u minder dan het gewicht dat naast uw lengte staat vermeldt, dan mag u geen Alli gebruiken.

1,50 m   63,00 kg
1,55 m   67,25 kg
1,60 m   71,75 kg
1,65 m   76,25 kg
1,70 m   81,00 kg
1,75 m   85,75 kg
1,80 m   90,75 kg
1,85 m   95,75 kg
1,90 m   101,0 kg

Het actieve bestanddeel in Alli zorgt ervoor dat ongeveer een kwart van al het vet in uw maaltijden niet wordt geabsorbeerd. Het niet-geabsorbeerde vet verlaat uw lichaam met de ontlasting.

Het is belangrijk om een dieet met verlaagd vetgehalte te volgen om bijwerkingen tegen te gaan. Als u dat doet, zal de werking van de capsules uw inspanningen bijstaan doordat het u helpt méér af te vallen dan met een dieet alleen.

Voor iedere 2kg gewichtsafname door een dieet, kan Alli u nog eens 1 kg extra laten afvallen.

Gebruik van Alli 60mg

De aanbevolen dosis voor alli is driemaal daags één capsule van 60 mg. De capsule moet onmiddellijk voor, tijdens of uiterlijk één uur na iedere hoofdmaaltijd worden ingenomen met water. Als de maaltijd wordt overgeslagen of geen vet bevat, dan dient de dosis orlistat niet te worden ingenomen. Per 24 uur mogen er niet meer dan drie capsules van 60 mg worden ingenomen.

De behandeling dient niet langer te duren dan 6 maanden.

Patiënten die na twaalf weken met alli te zijn behandeld nog geen gewichtsverlies vertonen, dienen hun arts of een apotheker te raadplegen. Mogelijk moet de behandeling worden gestaakt.

Dieet en lichaamsbeweging zijn belangrijke onderdelen van elk programma waarmee gewichtsverlies wordt beoogd. Aanbevolen wordt om reeds vóór aanvang van de behandeling met alli met een voedings- en lichaamsbewegingprogramma te beginnen.

Tijdens de behandeling met orlistat moet de patiënt een gevarieerd en licht hypocalorisch dieet volgen, waarvan de calorische waarde voor circa 30% van vetten afkomstig is (ofwel minder dan 67 gram vet, uitgaande van 2.000 kcal/dag). De dagelijkse inname van vet, koolhydraten en eiwitten dient over drie hoofdmaaltijden per dag verdeeld te worden.

Na afloop van de behandeling met alli moeten dieet en lichaamsbeweging worden voortgezet.

De behandeling met orlistat kan leiden tot verminderde opname van in vet oplosbare vitaminen (A, D, E en K). Daarom dient de behandeling te worden aangevuld met een multivitaminepreparaat, in te nemen rond bedtijd.

Ingrediënten Alli 60mg

Iedere harde alli-capsule bevat 60 mg orlistat.

Bijwerkingen van Alli 60mg

De meeste bijwerkingen van orlistat doen zich voor in het maagdarmkanaal en houden verband met de farmacologische eigenschap van het geneesmiddel dat het de absorptie van geconsumeerd vet verhindert.

De bijwerkingen in het maagdarmkanaal die zijn waargenomen in klinische onderzoeken naar orlistat 60 mg met een duur van anderhalf tot twee jaar waren veelal mild en van voorbijgaande aard. Ze deden zich meestal voor in de beginperiode van de behandeling (binnen drie maanden) en traden bij de meeste patiënten slechts één keer op. Een dieet, laag in vetgehalte, vermindert de kans op bijwerkingen in het maagdarmkanaal.

In het overzicht hieronder staan de bijwerkingen gegroepeerd naar systeem orgaanclassificatie en frequentie. Frequentie wordt als volgt gedefinieerd: zeer vaak (≥1/10), vaak (≥1/100, <1/10), soms (≥1/1.000, <1/100), zelden (≥1/10.000, <1/1.000), zeer zelden (<1/10.000) en onbekend (kan niet op basis van de beschikbare gegevens worden geschat).

De frequentie van bijwerkingen die zijn waargenomen bij gebruik van orlistat na het in de handel brengen is niet bekend, aangezien die bijwerkingen op vrijwillige basis werden gemeld door een populatie van onduidelijke omvang.

Hieronder worden voor iedere frequentieklasse de bijwerkingen vermeld, in afnemende volgorde van ernst.

Systeem Orgaanclassificatie en Frequentie Bijwerking

Bloed- en lymfestelselaandoeningen
Niet bekend: Verlaagde protrombinewaarden en verhoogde INR-waarden

Immuunsysteemaandoeningen
Niet bekend: Overgevoeligheidsreacties, waaronder anafylaxie, bronchospasme, angio-oedeem, pruritus, uitslag en urticaria

Psychische stoornissen
Vaak: Bezorgdheid

Maagdarmstelselaandoeningen
Zeer vaak: Olieachtige vlekken, Winden met verlies van ontlasting, Sterke defecatiedrang, Vettige, olieachtige ontlasting, Olieachtige lozing, Flatulentie, Zachte ontlasting
Vaak: Buikpijn, Faecale incontinentie, Vloeibare ontlasting, Verhoogde defecatie
Niet bekend: Diverticulitis, Lichte rectale bloedingen

Lever- en galaandoeningen
Niet bekend: Hepatitis, Cholelithiase, Verhoogde transaminase- en alkalische fosfatase-waarden

Huid- en onderhuidaandoeningen
Niet bekend: Pemphygus

Het ligt voor de hand dat behandeling met orlistat bezorgdheid kan veroorzaken met het oog op, of gepaard gaande met bijwerkingen in het maagdarmkanaal.

Waarschuwing

Neem Alli niet in:

- Wanneer u jonger bent dan 18.
- Bij zwangerschap of borstvoeding.
- Als u allergisch bent aan orlistat of één van de andere bestanddelen van Alli
- Als u lijdt aan cholestase (een aandoening waarbij de galuitscheiding door de lever geblokkeerd is)
- Als een arts het chronisch malabsorptiesyndroom bij u heeft vastgesteld.
- Als u volgende geneesmiddelen inneemt:

  • Ciclosporine, wordt gebruikt na orgaantransplantatie, bij ernstige reumatoïde artritis en sommige huidaandoeningen.
  • Warfarine of andere bloedverdunners.
  • Amiodaron, wordt gebuikt voor hartritmeproblemen.
  • Acarbose, wordt gebruikt bij diabetes.
  • Voor de schildklier (levothyroxine) omdat het nodig kan zijn uw dosering aan te passen en uw geneesmiddelen op verschillende uren van de dag in te nemen.
  • Tegen epilesie, eventuele veranderingen van de frequentie en de ernst van uw aanvallen moeten worden besproken met uw arts.
  • Tegen hoge bloeddruk, omdat het nodig kan zijn uw dosering aan te passen
  • Tegen hoge cholesterol, omdat het nodig kan zijn uw dosering aan te passen


Wees extra voorzichtig met Alli wanneer u lijdt aan diabetes.

Wanneer u een anticonceptiepil inneemt en diarree krijgt, kan de effectieviteit van de anticonceptiepil verminderen.

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Indien er bijwerkingen optreden, neem meteen contact op met uw huisarts.
€ 32,99
€ 31,34
Product niet verkrijgbaar

Alli 60mg kopen

Je kan Alli 60mg , bestellen in België bij FARMALINE via de volgende categorie:
Geneesmiddelen > Afslanken