Indicatie

Symptomatische behandeling van:

- Seizoengebonden allergische rhinitis.

Gebruik van Allegratab 120 mg

Voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar

- De aanbevolen dosis is één tablet (120 mg) per dag. Neem uw tablet met een beetje water voor een maaltijd.


Ingrediënten Allegratab 120 mg

- De werkzame stof in is fexofenadine hydrochloride. Elke tablet bevat 120 mg fexofenadine hydrochloride.

- De andere stoffen in A Tabletkern: microkristallijne cellulose, gepregelatiniseerd maïszetmeel, natrium croscarmellose, magnesiumstearaat.

- Filmomhulling: hypromellose, povidon, titaniumdioxide (E171), colloïdaal watervrij siliciumdioxide, macrogol 400 en ijzeroxide (E172).

Bijwerkingen van Allegratab 120 mg

Zenuwstelselaandoeningen
Vaak: hoofdpijn, slaperigheid, duizeligheid

Maagdarmstelselaandoeningen
Vaak: misselijkheid

Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen
Soms: vermoeidheid

Bij volwassenen werden de volgende bijwerkingen gerapporteerd in post-marketing surveillance. De frequentie waarmee ze optreden, is onbekend (kan niet geschat worden op basis van de beschikbare gegevens):

Immuunsysteemaandoeningen
Overgevoeligheidsreacties met manifestaties zoals angio-oedeem, beklemmend gevoel op de borst, dyspneu, blozen en systemische anafylaxie

Psychische stoornissen
slapeloosheid, zenuwachtigheid, slaapstoornissen of nachtmerries/overdreven dromen (morbide droom)

Hartaandoeningen
tachycardie, palpitaties

Maagdarmstelselaandoeningen
Diarree

Huid- en onderhuidaandoeningen
huiduitslag, urticaria, pruritus

Waarschuwing

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Allergo Rhinathiol niet gebruiken als u allergisch bent voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten.

Zwangerschap en borstvoeding
te mijden

Voorzichtig zijn met het nemen van Allergo Rhinathiol als:
  • u lever- of nierproblemen hebt
  • u hartproblemen hebt of ooit hebt gehad aangezien dit type geneesmiddel kan leiden tot een snelle of onregelmatige hartslag
  • u bejaard bent
Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Indien er bijwerkingen optreden, neem meteen contact op met uw huisarts.
Allegratab 120 mg 20 tabletten
€ 9,95

Allegratab 120 mg kopen

Je kan Allegratab 120 mg van het merk Sanofi Aventis, geproduceerd door SANOFI CHC , bestellen in België bij FARMALINE via de volgende categorie:
Geneesmiddelen > Allergie > Algemeen