Omschrijving van Afebryl

Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts. Afebryl is aangewezen bij de behandeling van de symptomen van pijn en koorts. Farmacotherapeutische groep: pijnstillend en koortswerend.

Indicatie

Symptomatische behandeling van :

- pijnen (hoofdpijn, gewrichtspijn, spierpijn van voorbijgaande aard, tandpijn...)

- koortstoestanden (griepsyndroom, infectueuze toestanden van de bovenste luchtwegen)

Gebruik van Afebryl

Volw. & kind boven de 12 jaar:
1 tablet 1 tot 4 maal per dag; het normale interval tussen 2 innamen is 4 uur; maximale dosis: 2 tabletten in één inname en 6 tabletten binnen de 24 uur.

Kind van 2 tot 12 jaar:
1/2 tablet 1 tot 4 maal per dag.
De behandelingsduur zal zo kort mogelijk gehouden worden en zal de symptomatische periode niet overschrijden.

Gebruiksaanwijzing:

De tablet in een half glas water oplossen door lichtjes te roeren met een lepel. Afebryl tabletten vrezen de vochtigheid.

Het is dan ook noodzakelijk teneinde hun goede bewaring te verzekeren de tube onmiddellijk na gebruik hermetisch te sluiten.

Ingrediënten Afebryl

Acetylsalicylzuur 300 mg — Ascorbinezuur (overdosering 4 %) 300 mg — Paracetamol 200 mg cum polyvidone 8 mg — Natriumbicarbonaat — Anhydrisch citroenzuur — Sorbitol — Lactose — Natriumsaccharinaat — Etherische citroenolie (derog. n° 42/734) pro tablet. compres. una.

Bijwerkingen van Afebryl

Acetylsalicylzuur :

Mogelijk : maagirritatie, dyspepsie, braken...
Zelden : astma (indien reeds atopische diathese), Reye-syndroom (kinderen), maagbloeding, bloedingstijdverlenging, trombopenie, acute nierinsufficiëntie (bij bestaande slechte renale bloedsomloop), hyperuricemie...

Paracetamol :

Mogelijk : nausea, braken, anorexia, bleekheid, abdominale pijn....
Zelden : migraine, huiduitslag, chronische hepatitis, trombocytopenie.

Het melden van bijwerkingen Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het nationale meldsysteem. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel. België Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten

Afdeling Vigilantie EUROSTATION II Victor Hortaplein, 40/ 40 B-1060 Brussel Website: www.fagg.be E-mail: patientinfo@fagg-afmps.be Luxemburg Direction de la Santé – Division de la Pharmacie et des Médicaments Villa Louvigny – Allée Marconi L-2120 Luxembourg Website: http://www.ms.public.lu/fr/activites/pharmacie-medicament/index.html

Waarschuwing

Jonger dan 12 jaar en herstellend van een virale infectie, gepaard gaande met koorts : risico op syndroom van Reye !

Zwangerschap : te mijden !

Lactatie : gaat over in de moedermelk, dus te mijden !

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Indien er bijwerkingen optreden, neem meteen contact op met uw huisarts.
€ 9,44
€ 5,76

Afebryl kopen

Je kan Afebryl van het merk SMB Laboratoires, geproduceerd door SMB LABORATOIRE , bestellen in België bij FARMALINE via de verzameling Afebryl of via de volgende categorie:
Geneesmiddelen > Griep > Koorts - Spierpijn
Geneesmiddelen > Pijn & Koorts > Pijnstillend & Koorstwerend