€ 16,35
€ 14,39
Product niet verkrijgbaar
Bijsluiter van Acneryne 4% 30 g gel

Indicatie

Symptomatische behandeling van:

- Matige of ernstige acne, overwegend papuleus en pustuleus
- Polymorfe acne

Gebruik van Acneryne 4%

Reinig de aangetaste plekken eerst met een niet-alkalische (zeepvrije), weinig agressieve zeep. Goed afspoelen en drogen.

Als de huid droog is, een kleine hoeveelheid, ongeveer even groot als een erwt, Acneryne aanbrengen. Zacht inmasseren om het te laten indringen.

1 à 2 maal per dag toepassen tot een verbetering bekomen wordt (in ‘t algemeen 1 à 3 maanden).

Gebruik Acneryne altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Ingrediënten Acneryne 4%

Erythromycine 40mg (=4%)/g gel

Bijwerkingen van Acneryne 4%

Zoals elk geneesmiddel kan Acneryne bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De vastgestelde bijwerkingen zijn:
  • droogheid,
  • gevoelige huid,
  • jeuk,
  • huidafschilfering,
  • roodheid, vette huid,
  • brandend gevoel,
  • huidirritatie en allergische reacties (overgevoeligheid).
Deze reacties zijn meestal van voorbijgaande aard wanneer de behandeling minder vaak wordt gebruikt of wanneer de behandeling tijdelijk wordt stopgezet.

Waarschuwing

Zwangerschap en borstvoeding

Er werden tot op heden geen studies verricht over de veiligheid van lokaal toegepast erythromycine tijdens de zwangerschap en borstvoeding. Acneryne mag enkel gebruikt worden tijdens de zwangerschap en borstvoeding indien echt noodzakelijk.

Indien u toch Acneryne tijdens de borstvoeding wenst te gebruiken, dient het geneesmiddel niet op de borst te worden aangebracht om contact met de baby te vermijden.

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Voor zover bekend, heeft het gebruik van Acneryne geen effect op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen.

Stoffen in Acneryne waarmee u rekening moet houden

De hulpstof butylhydroxytolueen kan reacties of irritatie veroorzaken op de huid, ogen of slijmvliezen.
Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Indien er bijwerkingen optreden, neem meteen contact op met uw huisarts.
€ 16,35
€ 14,39
Product niet verkrijgbaar

Acneryne 4% kopen

Je kan Acneryne 4% van het merk Galderma, geproduceerd door GALDERMA BENELUX BV , bestellen in België bij FARMALINE via de volgende categorie:
Geneesmiddelen > Acne