Omschrijving van Acidcare Sandoz 20 mg

Acidcare 20 mg bevat de werkzame stof omeprazol. Het behoort tot een groep geneesmiddelen die ‘protonpompremmers’ worden genoemd. Ze verminderen de hoeveelheid zuur die uw maag produceert. Acidcare 20 mg wordt gebruikt bij volwassenen voor een korte behandeling van refluxsymptomen (bijvoorbeeld zuurbranden, zure oprispingen).

Reflux is het terugstromen van zuur van de maag naar de slokdarm, die daardoor kan ontsteken en pijn kan doen. Dat kan symptomen veroorzaken zoals een pijnlijk brandend gevoel in de borstkas, dat opstijgt tot in de keel (zuurbranden) en een zure smaak in de mond (zure oprispingen).

Gebruik van Acidcare Sandoz 20 mg

Dit geneesmiddel mag niet worden gebruikt bij kinderen en jongeren tot 18 jaar.

Neem Acidcare 20 mg altijd precies in zoals beschreven in deze bijsluiter. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. De gebruikelijke dosering is één capsule van 20 mg of twee capsules van 10 mg eenmaal per dag gedurende 14 dagen. Neem contact op met uw arts als u na die periode niet vrij van symptomen bent.Het kan nodig zijn om de capsules 2-3 dagen na elkaar in te nemen om een verbetering van de
symptomen te verkrijgen.

Hoe neemt u Acidcare 20 mg in?
· Het wordt aanbevolen de capsules ’s morgens in te nemen.
· U mag uw capsules met voedsel of op een lege maag innemen.
· Slik de capsules in hun geheel in met een half glas water. De capsules niet verbrijzelen of er
niet op kauwen. Dat is omdat de capsules omhulde bolletjes bevatten die voorkomen dat het
geneesmiddel door het zuur in uw maag wordt afgebroken. Het is belangrijk de bolletjes niet
te beschadigen.

Bijwerkingen van Acidcare Sandoz 20 mg

Zoals elk geneesmiddel kan ook Acidcare 20 mg bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Als u een van de volgende zeldzame, maar ernstige bijwerkingen krijgt, moet u de inname van Acidcare 20 mg stopzetten en onmiddellijk contact opnemen met een arts: · Plotselinge piepende ademhaling, zwelling van uw lippen, tong en keel of lichaam, uitslag, flauwvallen of slikmoeilijkheden (ernstige allergische reactie). · Rood worden van de huid met blaarvorming of afschilfering. Er kunnen ook ernstige blaren en bloeding optreden van de lippen, de ogen, de mond, de neus en de geslachtsorganen. Dat zou een ‘Stevens-Johnsonsyndroom’ of een ‘toxische epidermale necrolyse’ kunnen zijn. · Gele huid, donkere urine en vermoeidheid; dat kunnen symptomen van leverproblemen zijn.


Bijwerkingen die vaak optreden · Hoofdpijn · Effecten op uw maag of darmen: diarree, maagpijn, verstopping, wind (winderigheid) · Misselijkheid of braken Bijwerkingen die soms optreden · Zwelling van de voeten en de enkels · Slaapstoornissen (slapeloosheid) · Duizeligheid, tintelingen zoals ‘naaldprikken’, slaperigheid · Duizeligheid (vertigo) · Veranderingen van de bloedtests die de werking van uw lever controleren · Huiduitslag, uitslag met kwaddels (netelroos) en jeukende huid · Zich algemeen onwel voelen en geen energie hebben Bijwerkingen die zelden optreden · Bloedproblemen zoals een gedaald aantal witte bloedcellen of bloedplaatjes. Dat kan zwakte, blauwe plekken of een hogere vatbaarheid voor infecties veroorzaken · Allergische reacties, soms zeer ernstig, met zwelling van de lippen, de tong en de keel, koorts, piepende ademhaling. · Laag natriumgehalte in het bloed. Dat kan zwakte, braken en krampen veroorzaken · Agitatie, verwardheid of depressief gevoel · Veranderingen van de smaak · Gezichtsproblemen zoals wazig zicht · Plotselinge piepende ademhaling of kortademigheid (bronchospasme) · Droge mond · Ontsteking van het mondslijmvlies

Waarschuwing

Wanneer mag u Acidcare 20 mg niet gebruiken? · U bent allergisch (overgevoelig) voor omeprazol of voor één van de stoffen die in Acidcare 20 mg zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6. · U bent allergisch voor geneesmiddelen die andere protonpompremmers bevatten (zoals pantoprazol, lansoprazol, rabeprazol, esomeprazol). · Als u een geneesmiddel inneemt dat nelfinavir (voor hiv-infectie) bevat.
Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Indien er bijwerkingen optreden, neem meteen contact op met uw huisarts.
€ 14,51
€ 12,62

Acidcare Sandoz 20 mg kopen

Je kan Acidcare Sandoz 20 mg van het merk Sandoz, geproduceerd door SANDOZ , bestellen in België bij FARMALINE via de volgende categorie:
Geneesmiddelen > Maagstoornissen > Maagzuur / Oprispingen