Omschrijving van Acidcare Sandoz 10mg

Acidcare 10 mg bevat de werkzame stof omeprazol. Het behoort tot een groep geneesmiddelen die ‘protonpompremmers’ worden genoemd. Ze verminderen de hoeveelheid zuur die uw maag produceert. Acidcare 10 mg wordt gebruikt bij volwassenen voor een korte behandeling van refluxsymptomen (bijvoorbeeld zuurbranden, zure oprispingen). Reflux is het terugstromen van zuur van de maag naar de slokdarm, die daardoor kan ontsteken en pijn kan doen. Dat kan symptomen veroorzaken zoals een pijnlijk brandend gevoel in de borstkas, dat opstijgt tot in de keel (zuurbranden) en een zure smaak in de mond (zure oprispingen). Het kan nodig zijn om de capsules 2-3 dagen na elkaar in te nemen om een verbetering van de symptomen te verkrijgen.

Gebruik van Acidcare Sandoz 10mg

Dit geneesmiddel mag niet worden gebruikt bij kinderen en jongeren tot 18 jaar.

De gebruikelijke dosering is één capsule van 20 mg of twee capsules van 10 mg eenmaal per dag gedurende 14 dagen. Neem contact op met uw arts als u na die periode niet vrij van symptomen bent.

Ingrediënten Acidcare Sandoz 10mg

Welke stoffen zitten er in Acidcare 10 mg? De werkzame stof in dit middel is omeprazol. Elke maagsapresistente capsule, hard bevat 10 mg omeprazol. De andere stoffen in dit middel zijn: Inhoud van de capsule: Laag gesubstitueerd hydroxypropylcellulose, microkristallijne cellulose, watervrij lactose, natriumcroscarmellose, povidon (K 25), polysorbaat 80, hypromelloseftalaat, dibutylsebacaat, talk. Omhulsel van de capsule: Dop en lichaam Acidcare 10 mg: carrageen, kaliumchloride, titaandioxide (E171), geel ijzeroxide (E172), rood ijzeroxide (E172), hypromellose. Drukinkt: schellak, propyleenglycol, ammoniumhydroxide, kaliumhydroxide, zwart ijzeroxide (E172).

Bijwerkingen van Acidcare Sandoz 10mg

Zoals elk geneesmiddel kan ook Acidcare 10 mg bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Als u een van de volgende zeldzame, maar ernstige bijwerkingen krijgt, moet u de inname van Acidcare 10 mg stopzetten en onmiddellijk contact opnemen met een arts: · Plotselinge piepende ademhaling, zwelling van uw lippen, tong en keel of lichaam, uitslag, flauwvallen of slikmoeilijkheden (ernstige allergische reactie). · Rood worden van de huid met blaarvorming of afschilfering. Er kunnen ook ernstige blaren en bloeding optreden van de lippen, de ogen, de mond, de neus en de geslachtsorganen. Dat zou een ‘Stevens-Johnsonsyndroom’ of een ‘toxische epidermale necrolyse’ kunnen zijn. · Gele huid, donkere urine en vermoeidheid; dat kunnen symptomen van leverproblemen zijn.


Andere bijwerkingen zijn: Bijwerkingen die vaak optreden · Hoofdpijn · Effecten op uw maag of darmen: diarree, maagpijn, verstopping, wind (winderigheid) · Misselijkheid of braken Bijwerkingen die soms optreden · Zwelling van de voeten en de enkels · Slaapstoornissen (slapeloosheid) · Duizeligheid, tintelingen zoals ‘naaldprikken’, slaperigheid · Duizeligheid (vertigo) · Veranderingen van de bloedtests die de werking van uw lever controleren · Huiduitslag, uitslag met kwaddels (netelroos) en jeukende huid · Zich algemeen onwel voelen en geen energie hebben

Waarschuwing

Wanneer mag u Acidcare 10 mg niet gebruiken?
· U bent allergisch (overgevoelig) voor omeprazol of voor één van de stoffen die in Acidcare 10 mg zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
· U bent allergisch voor geneesmiddelen die andere protonpompremmers bevatten (zoals pantoprazol, lansoprazol, rabeprazol, esomeprazol).
· Als u een geneesmiddel inneemt dat nelfinavir (voor hiv-infectie) bevat.


Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Indien er bijwerkingen optreden, neem meteen contact op met uw huisarts.
€ 14,66
€ 12,75

Acidcare Sandoz 10mg kopen

Je kan Acidcare Sandoz 10mg van het merk Sandoz, geproduceerd door SANDOZ , bestellen in België bij FARMALINE via de volgende categorie:
Geneesmiddelen > Maagstoornissen > Maagzuur / Oprispingen