Indicatie

Symptomatische behandeling van:

A. chronische bronchitis, om het gevaar voor opstoten en de ernst ervan te verminderen.

B. het vloeibaar maken van etterige en taaie slijmen die bij infecties van de ademhalingswegen worden gevormd.

Gebruik van Acetylcysteïne Teva 600mg

Volg bij het innemen van Acetylcysteine Teva 600 mg bruistabletten nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Chronische bronchitis

Vanaf 7 jaar: 1 bruistablet (600 mg) per dag in één inname.

Mucoviscidose

Vanaf 6 jaar: 1 bruistablet (600 mg) per dag.

Behandeling van acute aandoeningen van de luchtwegen

Vanaf 7 jaar: 1 bruistablet (600 mg) per dag.

De hoeveelheid moet worden aangepast op grond van de verkregen resultaten en de toestand van de patiënt.

De duur van de behandeling kan van enkele weken tot enkele maanden gaan en kan worden onderbroken door perioden zonder behandeling waarvan de duur afhankelijk is van de algemene toestand van de patiënt.

Wijze van gebruik

De vereiste hoeveelheid in een half glas water of een andere niet-alcoholische drank (b.v. melk, fruitsap) oplossen. Op die manier verkrijgt men een bereiding met een aangename smaak, die als dusdanig kan worden ingenomen.

Oplossingen moeten onmiddellijk worden gebruikt.

Bij kleine kinderen kan de verkregen oplossing met een lepel worden toegediend of in de zuigfles worden gemengd.

De mogelijke aanwezigheid van een zwavelgeur bij het openen van het zakje wijst niet op ontaarding van het product maar is kenmerkend voor het actieve bestanddeel.

Ingrediënten Acetylcysteïne Teva 600mg

Acetylcysteïne 600mg/bruiscompr.

Bijwerkingen van Acetylcysteïne Teva 600mg

Zoals alle geneesmiddelen kan Acetylcysteïne Teva bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt. 

Maag- darmstelsel: soms worden misselijkheid en braken waargenomen na orale toediening.

In zeldzame gevallen, vooral na gebruik van acetylcysteïne in aërosoltoestellen, werden de volgende bijwerkingen waargenomen:

Ademhalingsstelsel: overvloedige slijmafscheiding uit de luchtwegen (bronchorroe), vernauwing van de luchtwegen (bronchospasmen) en neusloop (rhinorroe).
Maag- darmstelsel: ontsteking van het mondslijmvlies (stomatitis)

Enkele gevallen van overgevoeligheid werden beschreven na intraveneus gebruik van hoge doses acetylcysteïne (direct in een ader ingespoten en gebruikt als tegengif na een inname van een te grote hoeveelheid paracetamol). De symptomen van deze reactie waren:

Maag- darmstelsel: Braken, misselijkheid. 
Huid: Huiduitslag, netelroos (urticaria).
Centraal zenuwstelsel: Vertigo.
Hart en bloedvatenstelsel: Hartkloppingen.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Waarschuwing

Inname van Acetylcysteine Teva met voedsel en drank
Acetylcysteine Teva 600 mg bruistabletten kan in een half glas water of een andere niet-alcoholische drank (b.v. melk, fruitsap) opgelost worden. Op die manier verkrijgt men een bereiding met een aangename smaak, die als dusdanig kan worden ingenomen. Oplossingen moeten onmiddellijk worden gebruikt.

Zwangerschap en borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Zwangerschap
Hoewel tot dusver nooit bijwerkingen tijdens de zwangerschap werden beschreven, is voorzichtigheid geboden bij gebruik van Acetylcysteine Teva 600 MG tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding
Bij gebrek aan beschikbare gegevens is voorzichtigheid geboden bij gebruik van Acetylcysteine Teva 600 MG tijdens de borstvoedingsperiode.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Er bestaan geen gegevens die erop wijzen dat dit geneesmiddel de aandacht of het reactievermogen kan wijzigen.
Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Indien er bijwerkingen optreden, neem meteen contact op met uw huisarts.
€ 10,64
€ 9,36
Product niet verkrijgbaar

Acetylcysteïne Teva 600mg kopen

Je kan Acetylcysteïne Teva 600mg van het merk Teva, geproduceerd door TEVA PHARMA BELGIUM , bestellen in België bij FARMALINE via de verzameling Acetylcysteïne of via de volgende categorie:
Geneesmiddelen > Hoest > Diepzittende Hoest > Suikervrij
Geneesmiddelen > Hoest > Diepzittende Hoest > Zakjes / Bruistabletten