Indicatie

Symptomatische behandeling van:

A. chronische bronchitis, om het gevaar voor opstoten en de ernst ervan te verminderen.

B. het vloeibaar maken van etterige en taaie slijmen die bij aandoeningen van de ademhalingswegen worden gevormd.

C. behandeling van een paracetamolvergiftiging.

Gebruik van Acetylcysteïne Teva 600mg

Aandoeningen van de luchtwegen

- Volwassenen en kinderen van 7 jaar en ouder:
200 mg 3 maal per dag of 600 mg 1 maal per dag.

- Kinderen van 2 tot en met 6 jaar: 200 mg 2 maal per dag.

- Kinderen jonger dan 2 jaar: 100 mg 2 maal per dag.

Mucoviscidose

- Volwassenen en kinderen van 7 jaar en ouder:
200 mg 3 maal per dag.

- Kinderen van 2 tot en met 6 jaar: 100 mg 3 maal per dag.

- Kinderen jonger dan 2 jaar: 50 mg 3 maal per dag.

De hoeveelheid moet worden aangepast op grond van de verkregen resultaten en de toestand van de patiënt.

Behandeling van een plotse paracetamolvergiftiging

Deze vergiftiging kan optreden als gevolg van het gebruik van te grote hoeveelheden paracetamol (een pijnstillend en koortswerend geneesmiddel). Voor de bestrijding van de schadelijke effecten van een vergiftiging met paracetamol worden grote hoeveelheden Acetylcysteïne Teva toegediend.

Wijze van gebruik
Als algemene regel dient de dosis te worden aangepast op grond van de verkregen resultaten en de toestand van de patiënt. De behandelingsperioden kunnen van enkele weken tot enkele maanden gaan en kunnen onderbroken worden door perioden zonder behandeling, waarvan de duur afhankelijk is van de algemene toestand van de patiënt.

Acetylcysteïne Teva kan worden toegediend voor of na de maaltijd.

De inhoud van een zakje oplossen in een glas water, goed omroeren en het gehele mengsel opdrinken. Voor zuigelingen kan de waterige oplossing van het poeder met behulp van een zuigfles worden toegediend. Gebruik hierbij geen speen van rubber, omdat deze door Acetylcysteïne Teva kan worden aangetast.

Gedeeltelijk gebruikte zakjes mogen tot een volgende inname worden bewaard (het is raadzaam de rest binnen de 24 uur te gebruiken). Oplossingen moeten evenwel onmiddellijk worden gebruikt.

Acetylcysteïne Teva mag niet in melk of andere drankjes worden opgelost.

De mogelijke aanwezigheid van een zwavelgeur bij het openen van het zakje wijst niet op ontaarding van het product maar is kenmerkend voor het actieve bestanddeel.

Duur van de behandeling
Uw arts zal U vertellen hoe lang u Acetylcysteïne Teva moet gebruiken.

De duur van de behandeling kan van enkele weken tot enkele maanden gaan en kan worden onderbroken door perioden zonder behandeling waarvan de duur afhankelijk is van de algemene toestand van de patiënt.

Ingrediënten Acetylcysteïne Teva 600mg

Acetylcysteïne 600mg/zakje granulaat.

Bijwerkingen van Acetylcysteïne Teva 600mg

Zoals alle geneesmiddelen kan Acetylcysteïne Teva bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt. 

Maag- darmstelsel: soms worden misselijkheid en braken waargenomen na orale toediening.

In zeldzame gevallen, vooral na gebruik van acetylcysteïne in aërosoltoestellen, werden de volgende bijwerkingen waargenomen:

Ademhalingsstelsel: overvloedige slijmafscheiding uit de luchtwegen (bronchorroe), vernauwing van de luchtwegen (bronchospasmen) en neusloop (rhinorroe).
Maag- darmstelsel: ontsteking van het mondslijmvlies (stomatitis)

Enkele gevallen van overgevoeligheid werden beschreven na intraveneus gebruik van hoge doses acetylcysteïne (direct in een ader ingespoten en gebruikt als tegengif na een inname van een te grote hoeveelheid paracetamol). De symptomen van deze reactie waren:

Maag- darmstelsel: Braken, misselijkheid. 
Huid: Huiduitslag, netelroos (urticaria).
Centraal zenuwstelsel: Vertigo.
Hart en bloedvatenstelsel: Hartkloppingen.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Waarschuwing

Inname van Acetylcysteïne Teva met voedsel en drank
Acetylcysteïne Teva kan worden toegediend voor of na de maaltijd.

De inhoud van een zakje mag opgelost worden in een glas water maar niet in melk of andere drankjes.

Voor zuigelingen kan de waterige oplossing van het poeder met behulp van een zuigfles worden toegediend. Gebruik hierbij geen speen van rubber, omdat deze door Acetylcysteïne Teva kan worden aangetast.

Zwangerschapen borstvoeding
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Zwangerschap: Hoewel tot dusver nooit bijwerkingen tijdens de zwangerschap werden beschreven, is voorzichtigheid geboden bij gebruik van dit produkt tijdens de zwangerschap. Verwittig uw geneesheer.

Borstvoeding: Bij gebrek aan beschikbare gegevens is voorzichtigheid geboden bij gebruik van Acetylcysteïne Teva tijdens het geven van borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Er bestaan geen gegevens die erop wijzen dat dit geneesmiddel de aandacht of het reactievermogen kan wijzigen.
Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Indien er bijwerkingen optreden, neem meteen contact op met uw huisarts.
€ 7,83
€ 6,89
Product niet verkrijgbaar

Acetylcysteïne Teva 600mg kopen

Je kan Acetylcysteïne Teva 600mg van het merk Teva, geproduceerd door TEVA PHARMA BELGIUM , bestellen in België bij FARMALINE via de verzameling Acetylcysteïne of via de volgende categorie:
Geneesmiddelen > Hoest > Diepzittende Hoest > Suikervrij
Geneesmiddelen > Hoest > Diepzittende Hoest > Zakjes / Bruistabletten