Indicatie

Symptomatische behandeling van:

A. Chronische bronchitis: om het gevaar voor opstoten en de ernst ervan te verminderen.

B. Het vloeibaar maken van etterige en taaie slijmen die bij aandoeningen van de ademhalingswegen worden gevormd.

Gebruik van Acetylcysteïne Apotex 600mg

Aandoeningen van de luchtwegen

- Volwassenen en kinderen ouder dan 7 jaar: 1 bruistablet éénmaal per dag.
- Kinderen tot 7 jaar: gebruik acetylcysteïne 200 mg vormen.

Mucoviscidose

- Ouder dan 6 jaar: 600 mg per dag: 1 bruistablet éénmaal per dag.
- Van 0 tot 6 jaar: gebruik acetylcysteïne 200 mg vormen.

De hoeveelheid moet worden aangepast op grond van de verkregen resultaten en de toestand van de patiënt.

Bereidingswijze
De vereiste hoeveelheid in een half glas water of een andere niet-alcoholische drank (b.v. melk, fruitsap) oplossen. Op die manier verkrijgt men een bereiding met een aangename smaak die als dusdanig kan worden ingenomen.

De mogelijke aanwezigheid van een zwavelgeur bij het openen van de verpakking wijst niet op ontaarding van het product maar is kenmerkend voor het actieve bestanddeel.

Duur van de behandeling
Uw arts zal u vertellen hoe lang U ACETYLCYSTEINE APOTEX 600 mg moet gebruiken. De duur van de behandeling kan van enkele weken tot enkele maanden gaan en kan worden onderbroken door perioden zonder behandeling waarvan de duur afhankelijk is van uw algemene toestand.

Ingrediënten Acetylcysteïne Apotex 600mg

Acetylcysteïne 600mg/bruiscompr.

Bijwerkingen van Acetylcysteïne Apotex 600mg

Zoals alle geneesmiddelen kan ACETYLCYSTEINE APOTEX 600 mg bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Het percentage van de gevallen waarbij een bepaald ongewenst effect mogelijk is, is hierna weergegeven: Zeer vaak: ≥ 1/10; vaak: ≥1/100, < 1/10; soms: ≥ 1/1000, < 1/100; zelden: ≥ 1/10000, < 1/1000; zeer zelden: < 1/10000.

Maagdarmstelselaandoeningen:
 • Vaak: misselijkheid.
 • Soms: ontsteking van het mondslijmvlies (stomatitis).
 • Zelden: braken.
 • Zeer zelden: diarree.
Huid- en onderhuidaandoeningen:
 • Soms: netelroos (urticaria).
 • Zelden: huiduitslag (rash).
Ademhalingsstelselaandoeningen:
 • Soms: overvloedige slijmafscheiding uit de luchtwegen (bronchorroe) en neusloop (rhinorroe).
 • Zeer zelden: vernauwing van de luchtwegen (bronchospasme).
Immuunsysteemaandoeningen:
 • Zeer zelden: overgevoeligheidsreactie. Mogelijke allergische reacties zoals jeuk, netelroos, huiduitslag met roodheid van de huid (erythemateuze rash), vochtophoping (oedeem) in het aangezicht. 
Evenwichtsorgaan- en ooraandoeningen:
 • Zeer zelden: duizeligheid. 
Hartaandoeningen:
 • Zeer zelden: versnelde hartwerking (tachycardie).
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Waarschuwing

Zwangerschap en borstvoeding
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt. Hoewel tot dusver nooit bijwerkingen tijdens de zwangerschap werden beschreven, is voorzichtigheid geboden bij gebruik van dit product tijdens de zwangerschap.

Bij gebrek aan beschikbare gegevens is voorzichtigheid geboden bij gebruik van dit product tijdens het geven van borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Er bestaan geen gegevens die erop wijzen dat dit geneesmiddel de aandacht of het reactievermogen kan wijzigen.
Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Indien er bijwerkingen optreden, neem meteen contact op met uw huisarts.
€ 9,81
€ 7,16

Acetylcysteïne Apotex 600mg kopen

Je kan Acetylcysteïne Apotex 600mg van het merk Apotex, geproduceerd door APOTEX , bestellen in België bij FARMALINE via de verzameling Acetylcysteïne of via de volgende categorie:
Geneesmiddelen > Hoest > Diepzittende Hoest > Suikervrij
Geneesmiddelen > Hoest > Diepzittende Hoest > Zakjes / Bruistabletten