Tusso Rhinathiol 2mg/ml Volwassenen - Siroop zonder Suiker, Droge Hoest 180 ml siroop


Product niet beschikbaar
€ 8,94
€ 7,24
Promotie 19% korting
 • Klanten geven Farmaline een 9,4/10
 • Gratis expresslevering vanaf € 39
 • Discrete afhandeling in +3000 afhaalpunten
 • Groot assortiment, kleine prijzen

Dit is een geneesmiddel
Bijsluiter van Tusso Rhinathiol 2mg/ml Volwassenen - Siroop zonder Suiker, Droge Hoest 180 ml siroop

Omschrijving

Droge, irriterende hoest? Niet productieve hoest?
Tusso Rhinathiol, siroop zonder suiker verlicht effectief droge, irriterende hoest of niet productieve hoest. Tusso Rhinathiol siroop kalmeert de droge, irriterende hoest in 15 tot 30 minuten tot 3 à 6 uur.

Ook verkrijgbaar in zuigtabletten.
 
Tusso Rhinathiol 2mg/ml siroop (dextromethorfan hydrobromide) is een geneesmiddel. Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar, tijdens de zwangerschap en borstvoeding. Geen gebruik langer dan 3 tot 5 dagen zonder geneeskundig advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw apotheker. Opella Healthcare MAT-BE-2000215,1.0.-07/20

Gebruik

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

In het geval van zelfmedicatie moet de inname van de siroop worden beperkt tot 3 tot 5 dagen. Zelfs onder medisch toezicht mag de behandeling niet worden voortgezet na 2 tot 3 weken. De aanbevolen dosissen en het tijdsinterval tussen de innames moeten worden nageleefd.

De aanbevolen dosering is:
Volwassenen en jongeren (ouder dan 12 jaar):
- 1 tot 2 maatjes (= 5 tot 10 ml) elke 4 uur.
- 3 maatjes (= 15 ml) elke 6 tot 8 uur.
Nooit meer dan 12 maatjes (= 60 ml) per 24 uur.
Minimum 4 uur tussen iedere inname laten.
1 maatje = 5 ml (= 10 mg dextromethorfan hydrobromide).

Gebruik bij kinderen en jongeren tot 18 jaar:
Niet gebruiken bij kinderen jonger dan 12 jaar.

Toedieningswijze: oraal.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?
Symptomen: misselijkheid, braken, gastro-intestinale stoornissen, duizeligheid, vermoeidheid, slaperigheid, hallucinaties. In deze gevallen moet u uw arts raadplegen. 
Een grote overdosering kan leiden tot: koorts, prikkelbaarheid, agitatie, desoriëntatie en waanideeën die kunnen leiden tot verwardheid of paranoia, toegenomen spierspanning, ataxie (coördinatiestoornis), dysartrie (spraakstoornis), nystagmus (verstoorde coördinatie van de oogspieren) en wazig zicht, stemmingswisselingen, concentratie- en bewustzijnsstoornissen die kunnen leiden tot coma, ademhalingsdepressie, bloeddrukschommelingen en tachycardie (verhoogde hartslag).
Dextromethorfan kan het risico op het serotoninesyndroom verhogen en dit risico kan verhoogd zijn in geval van overdosering, vooral als het samen met andere serotoninerge middelen wordt ingenomen. Inname van een overdosis vereist een onmiddellijke ziekenhuisopname.
Wanneer u te veel van Tusso Rhinathiol heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
 
Bent u vergeten dit middel te gebruiken?
Als u vergeten bent de siroop in te nemen, is het mogelijk dat de hoest terugkeert. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen, maar blijf de siroop innemen zoals voorgeschreven.

Als u stopt met het innemen van dit middel
Als u de behandeling te vroeg stopzet of onderbreekt, kan de hoest terugkeren.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Ingrediënten

 • De werkzame stof in dit middel is dextromethorfan hydrobromide.
 • De andere stoffen in dit middel zijn: Natriumsaccharine – Maltitolsiroop (zie rubriek 2 “Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?”) - Propyleenglycol – Vanille aroma – Abrikoos aroma – Methylparahydroxybenzoaat (zie rubriek 2 “Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?”) - Gezuiverd water.

Bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.
Bij bepaalde personen kunnen zich nogal storende effecten voordoen, zoals:
Vaak (tot 1 van de 10 behandelde patiënten):
 • duizeligheid
 • misselijkheid
 • braken
 • spijsverteringsstoornissen (gastro-intestinaal)
 • vermoeidheid
Zelden (tot 1 van de 1000 behandelde patiënten)
 • opwinding
 • verminderde eetlust
 • mentale verwardheid
 • constipatie
 • ademhalingsmoeilijkheden (bronchospasme)
 • verwijde pupillen (mydriasis)
Zeer zelden (kunnen tot 1 op de 10.000 personen treffen)
 • hallucinaties
 • verslaving aan het geneesmiddel werd gemeld bij personen die dextromethorfan misbruiken
 • slaperigheid
De frequentie van de volgende bijwerkingen kan niet worden geschat op basis van de beschikbare gegevens:
 • jeuk (netelroos)
 • huiduitslag (erytheem, uitslag, erythema fixatum)
 • allergische reacties (overgevoeligheid inclusief anafylactische reactie)
 • zwelling van het gezicht en de lippen (angio-oedeem)

Waarschuwing

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
 • U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
 • Als u lijdt aan astmatische bronchitis.
 • Patiënten met ademhalingsinsufficiëntie of die het risico lopen ademhalingsinsufficiëntie te ontwikkelen (zie rubriek “Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?”).
 • Als u een gelijktijdige behandeling volgt met MAO-remmers (geneesmiddelen die worden voorgeschreven bij bepaalde vormen van depressie) of dit in de voorgaande 2 weken hebt gedaan – zie rubriek “Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?”.
 • Als u lijdt aan een ademhalingsdepressie.
 • Als u een zeldzame erfelijke ziekte heeft die incompatibel is met één van de hulpstoffen van het geneesmiddel (zie rubriek “Tusso Rhinathiol bevat maltitol” en “Tusso Rhinathiol bevat methylparahydroxybenzoaat”).
 • Als u borstvoeding geeft.
 • Bij kinderen jonger dan 12 jaar.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
In geval van hoesten mag u geen hoestmiddel gebruiken vóór u zeker bent dat u geen andere specifieke behandeling nodig hebt. Een chronische hoest kan een vroeg symptoom van astma zijn. Daarom is Tusso Rhinathiol niet geïndiceerd om chronische hoest te elimineren, vooral bij kinderen. 
Productief hoesten (met slijmvorming) mag niet worden behandeld met deze medicatie.
De behandelingsperiode moet ook zo kort mogelijk worden gehouden.
Als het hoesten langer duurt dan een paar dagen dient men het advies van een arts in te winnen.
In geval van een ernstig verminderde werking van de lever en bij oudere personen worden de dosissen met de helft verminderd; daarna worden, zo nodig, de dosissen voorzichtig verhoogd in functie van het verkregen effect en de tolerantie.
Tusso Rhinathiol siroop bevat geen suiker en is dus geschikt voor diabetici (suikerziektepatiënten).
Tusso Rhinathiol siroop houdt een risico op gewenning in (vooral bij jongeren). Bij verslaving en misbruik van geneesmiddelen in het verleden, mag u deze medicatie niet gebruiken zonder advies van uw arts.
De consumptie van alcoholische dranken tijdens de behandeling is niet aangeraden (zie rubriek “Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?”).
Tusso Rhinathiol moet met voorzichtigheid worden gebruikt bij patiënten die serotoninerge geneesmiddelen (andere dan MAO-remmers) nemen, zoals selectieve serotonineheropnameremmers (SSRI’s) (bijv. fluoxetine en paroxetine) of tricyclische antidepressiva (zie rubriek “Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?”).
Vanwege een mogelijke afgifte van histamine, moet Tusso Rhinathiol worden vermeden in geval van mastocytose (ziekte van het immuunsysteem).
Tusso Rhinathiol moet met voorzichtigheid worden gebruikt bij patiënten met respiratoire aandoeningen zoals chronische obstructieve longziekte (COPD) of pneumonie.
Als u reeds andere medicatie inneemt, moet u ook de rubriek "Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?" doorlezen.
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar
Niet gebruiken bij kinderen jonger dan 12 jaar.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Dit geneesmiddel niet gebruiken in het geval van een behandeling met MAO-remmers (phenelzine, moclobemide) (geneesmiddelen die worden voorgeschreven bij bepaalde vormen van depressie) of selectieve serotonineheropnameremmers (SSRI’s).
De inname van alcoholische dranken en middelen die het centraal zenuwstelsel onderdrukken, wordt afgeraden tijdens de behandeling.
Raadpleeg uw arts als u fluoxetine, paroxetine, sertraline, fluvoxamine, amiodarone, quinidine of haloperidol, propafenon, cimetidine, thioridazine, ritonavir, berberine, bupropion, cinacalcet, flecaïnide of terbinafine neemt.
Gebruikt u naast Tusso Rhinathiol nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?
Het gebruik van alcoholische dranken tijdens de behandeling wordt afgeraden.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Het wordt aanbevolen om dextromethorfan tijdens de zwangerschap alleen te gebruiken na zorgvuldige evaluatie van de voordelen en risico’s, en alleen in uitzonderlijke gevallen. Het gebruik van geneesmiddelen op basis van dextromethorfan tijdens de borstvoeding is gecontraindiceerd.

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Tusso Rhinathiol kan slaperigheid veroorzaken en uw reactiesnelheid verminderen. Het risico is hoger als u alcohol of andere geneesmiddelen gebruikt. U moet uiterst voorzichtig zijn bij het autorijden of bij het bedienen van machines.

Tusso Rhinathiol bevat maltitol
Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit middel inneemt. Kan een licht laxerende werking hebben. Calorische waarde 2,3 kcal/g maltitol.

Tusso Rhinathiol bevat methylparahydroxybenzoaat
Kan allergische reacties veroorzaken (wellicht vertraagd).
Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Indien er bijwerkingen optreden, neem meteen contact op met uw huisarts.
Tusso Rhinathiol 2mg/ml Volwassenen - Siroop zonder Suiker, Droge Hoest 180 ml siroop
€ 8,94
€ 7,24
Product niet beschikbaar
Product niet beschikbaar
€ 8,94
€ 7,24
Promotie 19% korting
 • Klanten geven Farmaline een 9,4/10
 • Gratis expresslevering vanaf € 39
 • Discrete afhandeling in +3000 afhaalpunten
 • Groot assortiment, kleine prijzen

Inschrijven nieuwsbrief

Ontvang onze promoties en nieuwigheden via e-mail.

Inschrijven

* De kortingscode is pas geldig bij een minimum aankoopbedrag van €50, is niet van toepassing op geneesmiddelen en babyvoeding, en niet combineerbaar met andere codes

€5*
Korting!

Combineer dit product met

Klanten die dit kochten, kochten ook


Inschrijven nieuwsbrief

Ontvang onze promoties en nieuwigheden via e-mail.

Inschrijven

* De kortingscode is pas geldig bij een minimum aankoopbedrag van €50, is niet van toepassing op geneesmiddelen en babyvoeding, en niet combineerbaar met andere codes

€5*
Korting!

Tusso Rhinathiol 2mg/ml Volwassenen - Siroop zonder Suiker, Droge Hoest 180 ml siroop

Tusso Rhinathiol 2mg/ml Volwassenen - Siroop zonder Suiker, Droge Hoest 180 ml siroop
€ 8,94
€ 7,24
Product niet beschikbaar

Tusso Rhinathiol 2mg/ml Volwassenen - Siroop zonder Suiker, Droge Hoest kopen

Je kan Tusso Rhinathiol 2mg/ml Volwassenen - Siroop zonder Suiker, Droge Hoest van het merk Rhinathiol - Rhina NaturActiv - Rhinospray , geproduceerd door Opella , bestellen in België bij FARMALINE via de verzameling Nasa - Tusso Rhinathiol of via de volgende categorie:
Geneesmiddelen > Hoest > Droge Hoest > Siroop