Omschrijving van Daktarin

DAKTARIN spray poeder is aangewezen bij de behandeling van een huidontsteking op de billetjes bij baby's (luierdermatitis) en bij de behandeling van ontstekingen in de huidplooien (in de liesstreek, tussen de vingers of tenen, onder de borsten,...).

DAKTARIN spray poeder wordt ook regelmatig in de kousen en schoenen aangebracht om herbesmetting van voetschimmel te voorkomen (bv. bij sportbeoefenaars).

Indicatie

Uitwendig middel tegen schimmelinfecties (bevat een schimmeldodend middel, miconazol).

Gebruik van Daktarin

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De aanbevolen dosering is:
's Morgens en 's avonds het poeder op het letsel aanbrengen. Vóór gebruik de spuitbus krachtig schudden.Als het om de behandeling van een voetinfectie gaat, brengt u het best tijdens de behandelingsperiode ook dagelijks 1 maal het poeder in de kousen en schoenen aan om herbesmetting door achtergebleven schimmelsporen te voorkomen.Bij de behandeling van huidaandoeningen wordt aangeraden niet alleen het letsel te behandelen, maar ook de zone eromheen. Bij een voetbehandeling is het aan te raden de voeten eenmaal per dag te wassen en goed af te drogen, ook en vooral tussen de tenen. Ook andere hygiënische maatregelen, zoals het regelmatig verversen van kousen en verwisselen van schoenen, komen het resultaat van de behandeling ten goede.Hoe lang de schimmelinfectie moet worden behandeld, verschilt van persoon tot persoon. Als basisprincipe geldt dat u moet behandelen tot minstens 1 week na de uitwendige genezing, omdat de definitieve genezing dikwijls met enige vertraging volgt. Gemiddeld zullen 2 tot 6 weken nodig zijn om een schimmelinfectie te behandelen, afhankelijk van de omvang en de plaats van de aandoening

Heeft u te veel van DAKTARIN spray poeder gebruikt?
Een overdreven plaatselijk gebruik van DAKTARIN spray poeder kan huidirritatie veroorzaken. Als zo'n branderig gevoel optreedt, volstaat een korte onderbreking van de behandeling of een vermindering van het aantal toepassingen om dat te verhelpen.Als u per ongeluk DAKTARIN spray poeder in de mond krijgt, is dat niet gevaarlijk. U hoeft in dat geval geen speciale maatregelen te nemen.

Wanneer u te veel van DAKTARIN spray poeder heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijkcontact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Ingrediënten Daktarin

- De werkzame stof in dit middel is miconazolnitraat. Elke gram DAKTARIN spray poeder bevat 20 mg miconazolnitraat (2%).
- De andere stoffen in dit middel zijn sorbitan sesquioleaat, stearalkonium hectoriet, ethanol, talk, propaan/butaan als drijfgas.

Bijwerkingen van Daktarin

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Uitzonderlijk kan een lichte branderigheid van de huid optreden op de plaats waar het middel is aangebracht. Sommige personen kunnen overgevoelig reageren op één van de bestanddelen van DAKTARIN spray poeder. Raadpleeg uw arts of apotheker als één van die effecten zich bij u voordoet.

DAKTARIN spray poeder maakt geen vlekken op huid of kledingstukken.

Waarschuwing

Wanneer mag u DAKTARIN spray poeder niet gebruiken?
U bent allergisch voor miconazol, andere azool-derivaten of voor één van de andere stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6 van de bijsluiter.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met DAKTARIN spray poeder?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.Wanneer u DAKTARIN spray poeder gebruikt mag u het poeder niet inademen. DAKTARIN spray poeder bevat talk dat de luchtwegen kan irriteren. Zorg er daarom voor dat het poeder niet wordt ingeademd. Let hier met name op bij de behandeling van (kleine) kinderen. Behandel voorzichtig teneinde inademing te vermijden.DAKTARIN spray poeder mag niet in contact komen met de ogen of open wonden.De volgende verschijnselen kunnen wijzen op overgevoeligheid na het aanbrengen van DAKTARIN spray poeder: huiduitslag, jeuk, kortademigheid, en/of een gezwollen aangezicht. In dat geval stopt u de behandeling en raadpleegt u het best uw arts of apotheker.
Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Indien er bijwerkingen optreden, neem meteen contact op met uw huisarts.
Daktarin 100 g spray
€ 8,08

Daktarin kopen

Je kan Daktarin van het merk Johnson - Johnson OTC, geproduceerd door JOHNSON & JOHNSON CONSUMER OTC , bestellen in België bij FARMALINE via de verzameling Daktarin of via de volgende categorie:
Geneesmiddelen > Huid > Schimmels - Wratten