Algostase Mono 1g 10 tabletten

Indicatie

Symptomatische behandeling van:

- koorts en/of pijn.

Gebruik van Algostase Mono 1g

Voor kinderen van 6 tot 12 jaar is de aanbevolen dagelijkse dosis paracetamol 60 mg/kg/dag, te verdelen over 4 innames, of 15 mg/kg om de 6 uur, of ½ tablet 4 maal per dag maximum.

Voor volwassenen en adolescenten ouder dan 12 jaar is de maximale dosering 1 g per inname en 3 g per dag, of 1 ou 2 tabletten 3 maal per dag.

De innames moeten minstens 4 uur gespreid zijn.
De duur van de behandeling moet zo kort mogelijk zijn (maximum 10 dagen) en nooit langer dan de symptomatische periode.

Ingrediënten Algostase Mono 1g

De werkzame stof in dit middel is paracetamol.
De andere stoffen in dit middel zijn: Polyvidone - Natriumamyloglycolaat - Natriumsaccharinaat - Lactose - Magnesiumstearaat - Watervrij colloïdaal silicium.

Bijwerkingen van Algostase Mono 1g

Zoals elk geneesmiddel kan Algostase Mono 500 mg tabletten bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Allergische reacties: huiduitslag, ernstige allergische reactie (bekend onder de naam « Quinckeoedeem »), gekenmerkt door een plotse opzwelling van het aangezicht, de slijmvliezen, de nek, soms de keel, en gepaard gaande met jeuk; hypotensie; verhoogde gevoeligheid voor vreemde stoffen; rode huid; urticaria. 

Stoornissen in het bloedbeeld: daling van bloedplaatjes, witte bloedcellen, rode bloedcellen

Reacties ter hoogte van de lever: chronische hepatitis De biologische tekens van levertoxiciteit kunnen worden versterkt door alcohol en door stoffen die de activiteit van de levercellen stimuleren.

Reacties ter hoogte van de nieren: nierinsufficiëntie.

Bij een allergische reactie of bij elk ernstig symptoom, onmiddellijk stoppen met inname van het geneesmiddel en onmiddellijk uw arts contacteren.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Waarschuwing

Algostase Mono 500 mg niet gebruiken
- als u allergisch bent voor fenacetine of paracetamol,
- als u overgevoelig bent voor een van de vulstoffen van de bereiding,
- als u een ernstige leveraandoening hebt,
- als u een nierinsufficiëntie hebt.

Herhaalde toediening van Algostase Mono 500 mg, tabletten is tegenaangewezen bij patiënten met een anemie of een hart-of longziekte.

Eten en drinken
Alcoholinname is niet aanbevolen tijdens de behandeling omdat het de toxische effecten van paracetamol in de lever versterkt.

Zwangerschap en borstvoeding
Hoewel het actieve bestanddeel van Algostase Mono 500 mg door de placenta gaat en langs de moedermelk gaat, mag dit geneesmiddel toch voorgeschreven worden tijdens de zwangerschap en de periode van borstvoeding, maar steeds tijdens een zo kort mogelijke periode.

Vraag uw arts of uw apotheker om raad alvorens gelijk welk geneesmiddel in te nemen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Die activiteiten worden niet beïnvloed door inname van Algostase Mono 500 mg tabletten.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden
Algostase Mono 500 mg bevat lactose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Indien er bijwerkingen optreden, neem meteen contact op met uw huisarts.
Algostase Mono 1g 10  tabletten
€ 1,94
Product uit handel

Algostase Mono 1g kopen

Je kan Algostase Mono 1g van het merk SMB Laboratoires, geproduceerd door SMB LABORATOIRE, bestellen in België bij Farmaline via de volgende categorie:
Geneesmiddelen > Pijn & Koorts > Pijnstillend & Koorstwerend