Perdofemina 400mg 20 tabletten

0 Reviews
 Schrijf een review

Indicatie

Symptomatische behandeling van acute en chronische ontstekingsreacties :

- pijnlijke gewrichten; gewrichtsonsteking
- peri-articulaire aandoeningen zoals slijmbeursontsteking, peesontsteking, (tenniselleboog)...
- degeneratieve gewrichtsaandoeningen : artrosen...
- posttraumatische ontstekingen : verstuikingen...
- postoperatieve pijn en ontsteking (tandheelkunde, ophtalmologie...)
- pijnlijke maandstonden...

Gebruik van Perdofemina 400mg

Volw. : analgeticum : 1200mg/dag in 3 giften ; Anti-inflammatoir : 2400mg/dag in 3 giften !
Kind 12 < 15j. : niet geschikt.
Kind 5 < 12j. : niet geschikt.
Kind 2 < 5j. : niet geschikt .
Kind 3m < 1j. : niet geschikt.

Bijwerkingen van Perdofemina 400mg

Mogelijk : nausea, braken, maagpijn... ; vertigo... ;

Zelden : gastro-intestinale bloeding, maag- of darmulcus; slaperigheid, gevoelsstoornissen, gezichtsstoornissen urticaria, eczeem, oedeem,Bronchospasmen.

Ingrediënten Perdofemina 400mg

Ibuprofenlysine 400mg/drag.

Waarschuwing

Ongewenste associaties met :

- andere NSAID, salicylaten of analgetica : versterking neveneffecten en/of toxiciteit !
- antihypertensiva (diuretica, betablokkers, ACEI...) : kunnen tegengewerkt worden ! !
- diuretica : verhoogd risico op oedeem en waterretentie...
- anticoagulantia : verhoogd risico op bloedingen zou bestaa

Zwangerschap : te mijden, vooral de 3 laatste maanden van de bevalling

Lactatie : te mijden

Autorijden :vertigo, somnolentiePerdofemina 400mg 20  tabletten
€ 5,95
€ 5,35